Rada sa budem individuálne venovať Vašim deťom a tak rozvíjať ich talent. Krok za krokom prechádzať cez jednotlivé techniky: kresba (ceruzka, uhlík, hrudka), maľba (akvarel, akryl, kombinovaná technika), koláž, roláž, základy grafiky (klasická, počítačová), priestorové techniky, servítková technika.

     Taktiež sa venujem výučbe maľby uvedenými technikami aj u dospelých, ktorý majú záujem sa niečo nové naučiť,  rozvíjať svoje znalosti a skúsenosti v maliarskom umení a samozrejme tiež zrelaxovať takýmto netradičným spôsobom po náročnom dni.

    V prípade záujmu ma kontaktujte.